• zawod

“Yuhuan xushi” plastmassa senagaty Ltd.Hytaýyň klapan şäheri hökmünde tanalýan Zhejiang welaýatynyň uhuhuan etrabynda ýerleşýär. Biz plastik alwalary, Bibkoklary, armaturlary we beýleki önümleri öndürmekde ýöriteleşýäris, şeýle hem eksport we import işlerinde tejribe bilen doly.

Highokary we durnukly hile esaslanyp, önümlerimiz ýokary abraýdan doly we häzirki wagtda dünýä bazarymyzy Amerikanyň, Europeanewropanyň we Easternakyn gündogar ýurtlarynyň köpüsine ösdürdik. Önümlerimiz poslama, garramaga, ýokary basyşa we posa garşy durup biler. Mundan başga-da, olar bigünä, manysyz we ekologiýa taýdan arassa.

 • ABS Bibkoklar ...

  Sanitar-tehniki enjamlar barada aýdylanda, netijeli garşy durup biljek materiallary saýlamak gaty möhümdir ...
  Koprak oka
 • Näme üçin Co ...

  Islendik öýde ýa-da işde bir möhüm element ygtybarly we täsirli kran.Bolýarmy ...
  Koprak oka
 • Köpdürlüligi o ...

  Sanitar-tehniki dünýäsinde kranlary döretmek üçin ulanylýan dürli materiallar we ...
  Koprak oka